Event marketing

Event marketing

 

Event marketing rozumiany jest jako narzędzie promocji, oparte na organizowaniu różnych wydarzeń masowych do celów firmowych względem otoczenia wewnętrznego (pracowników) i zewnętrznego (kontrahentów, klientów). To jedna z bardziej skutecznych form wpływania na rynek. Ta metoda promowania firm, produktów, marek czy idei stanowi wiodącą dziś formę marketingu. Na czym dokładnie polega ten jeden z najbardziej perspektywicznych sposobów komunikowania się z konsumentami?

 

„Event” to z języka angielskiego „wydarzenie” i stanowi dziedzinę wykorzystywaną w takich kategoriach jak: kultura, rozrywka, sport, wyjazd. Celem eventu jest zarówno integracja, w tym np. pracowników danej firmy, jak i propagowanie idei, edukacja czy kształtowanie wizerunku wybranej marki, usługi, firmy bądź danego produktu. Event marketing skupia się właśnie na tym ostatnim celu.

Komunikacja za pomocą eventów towarzyszy ludzkości już od wieków. Wielkie i ważne wydarzenia od dawna realizowały cele, które dziś można nazwać marketingowymi, gdyż służyły one budowaniu wizerunku oraz kształtowaniu opinii społecznej. Bywały również skutecznym narzędziem sprawowania władzy.

Event marketing (EM) jest takim rodzajem promocji firmy, marki czy produktu, któremu towarzyszą szeroko rozumiane wydarzenia (a ang. event), takie jak: konferencje, spotkania biznesowe i szkoleniowe, imprezy integracyjne, happeningi (z elementami zabawy, konkursami), degustacje, koncerty, flash moby i pikniki z dmuchawcami. Posiada on wyjątkową cechę – dwukierunkowość, która czyni z niego jedno z najskuteczniejszych narzędzi komunikacji. Dobrze zaplanowane wydarzenia i imprezy masowe pomagają w oddziaływaniu na wybrane podmioty przez prezentację własnych idei, produktów, usług. Jednocześnie, za pomocą bezpośredniego kontaktu, pozwalają na poznanie postaw oraz opinii podmiotów (np. pracowników, kontrahentów, konsumentów), na które oddziałuje.

Do przygotowania zdarzenia pod hasłem „event marketing” potrzeba:

  • organizatorów,
  • firmy, która posiada miejsce eventowe
  • podwykonawców.

Event marketing wykorzystywany był do celów promocyjnych przez takie firmy jak Nokia (np. w Hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej), BMW (promocja nowej serii 7 na Placu Czerwonym w Rosji), Redds („MANIA’GRANIA” bez cienie goryczy ), organizacje non profit (finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy) oraz teatry, w tym m.in. przez krakowski Teatr Groteska, który przy okazji promocji corocznej „Parady Smoków” wykorzystuje zasady event marketingu.

Połączenie ważnego wydarzenia dla danej marki produktów z elementami rozrywki nie jest już dziś niczym nowym dla wszystkich tych, którzy zajmują się strategią promocyjną firm. Każde istotne dla danego przedsiębiorstwa czy wybranej organizacji wydarzenie może stać się ich wizytówką i świetnym rodzajem promocji. Szczególnie dotyczy to branż wymagających bezpośredniego kontaktu oferentów z konsumentami.