Experiential marketing

W dobie możliwości korzystania z mediów elektronicznych warto zwrócić się w nieco inną stronę, tworząc kampanię reklamową. Taką drogą może być marketing doświadczalny, który pomoże wypromować daną markę, skupiając się na pozostałych zmysłach, prócz wzroku, a także żywej relacji z klientem bądź nawiązaniem do środowiska, w którym przebywa odbiorca.

Experiential marketing, czyli marketing doświadczeń lub tryvertising opiera się na umożliwianiu konsumentom bezpośrednich doświadczeń z daną marką. Ponadto tego rodzaju komunikacja marketingowa wiąże się także z angażowaniem konsumenta oraz wywoływaniem w nim pozytywnych emocji, często przy wykorzystaniu technik sensorycznych. W ten sposób stwarza rodzaj sympatii między produktem i jego potencjalnym nabywcą.

Marketing doświadczeń polega zatem na takim wkomponowaniu marki/usługi/produktu w codzienne życie konsumentów, by podejmowali oni decyzje zakupowe na podstawie bezpośrednich doświadczeń z daną marką, nie zaś wyłącznie w związku z komunikatami reklamowymi umieszczanymi w środkach masowego przekazu. Głównymi celami związanymi z tryvertisingiem są działania pod hasłem: „Dotknąć serca, olśnić zmysły i stymulować umysły”.

Experiential Marketing to również metoda polegająca na świadomej decyzji konsumenta o uczestniczeniu w konkretnej akcji marketingowej oraz na jego indywidualnych doświadczeniach, możliwościach i zdolnościach. Taka komunikacja marketingowa jest najczęściej bardzo kreatywna, gdyż zakłada, że cały świat to medium.

Warto oprzeć działania marketingu doświadczeń o aspekty edukacyjno- informacyjne i rozrywkowe, a potem urozmaicić go przez dodanie np. marketingu szeptanego czy wirusowego.

Im więcej dana kampania reklamowa zaangażuje w odbiór przekazu zmysłów odbiorcy, tym jej działanie będzie skuteczniejsze. Najgłośniejszymi tego rodzaju kampaniami były: innowacyjna reklama firmy Accor, do której należy sieć hoteli Ibis, zatytułowana „Sztuka spania” (sprawdzanie komfortu ich łóżek przez potencjalnych klientów), Diesel Wall (włoska marka odzieży) i jej „Wielkie pomysły potrzebują wielkich przestrzeni”, akcja Cbeebies (BBC Worldwide) skierowana do polskich dzieci (w centrach handlowych największych miast w Polsce przygotowano specjalne kąciki dla dzieci, które mogły tam zapoznać się z danym programem telewizyjnym), akcja Kobe IKEA, podczas której firma wyposażyła japońską kolejkę o nazwie „monorail” w swoje meble.

Jak wynika z badań aż 58,6% odbiorców reklam i potencjalnych klientów najwyżej ocenia kampanie działające w ramach Experiential marketing.

Pamiętajmy, że w ostatnim czasie powstała nowa generacja konsumentów, która nie daje już wiary suchym wiadomościom i standardowej reklamie, lecz dąży do sprawdzenia danego produktu przed dokonaniem jego zakupu. Warto zatem wyjść w stronę odbiorców oraz wziąć pod uwagę wywołanie „unikalnych doznań” i emocjonalnej więzi, które jest w stanie zapewnić klientowi Experiential marketing czy tzw. też kampania 3D.