Performance marketing

Performance marketing

 

Performance marketing to taki rodzaj marketingu, w którym główną rolę odgrywają działania reklamowe w internecie. Mają one na celu pobudzenie ciekawości internautów, do których docierają materiały reklamowe oraz wykonanie przez nich zamierzonych przez reklamodawcę czynności, takich jak: złożenie zamówienia (zakup), wypełnienie formularza ankietowego, kliknięcie w banner, przejście na określoną podstronę serwisu.

Korzyści z performance marketingu

Należy pamiętać, że reklamodawca płaci wyłącznie za działania wykonywane przez potencjalnych klientów, nie zaś za przypadkowych użytkowników internetu. Pozwala to na znaczne ograniczenie kosztów marketingowych. Dodatkowym narzędziem, które minimalizuje ryzyko poniesienia niepotrzebnych kosztów jest tzw. system trackingowy, monitorujący i szczegółowo analizujący ruch użytkowników na danej witrynie. Zatem z punktu widzenia firmy korzystającej z performance marketingu stanowi on niezwykle korzystną formę reklamy. Największymi atutami tej metody marketingowej są:

  • płacenie tylko za efekty,
  • niskie ryzyko,
  • niska odpowiedzialność po stronie wydawcy.

Ze względu na dwa ostatnie czynniki niezbędna jest bardzo bliska współpraca reklamodawców z wydawcami, polegająca na optymalizowaniu kampanii reklamowej na wszystkich jej etapach, a także dbałość o interesy drugiej strony.

Wyróżniki performance marketingu

Performance marketing tym różni się od tradycyjnych form reklamy, iż dzięki niemu można dokładnie zmierzyć wpływ reklamy na potencjalnych klientów. Ta metoda marketingowa często mylona jest z marketingiem afiliacyjnym, który również opiera się na wzajemnej relacji między wydawcami a reklamodawcami. Jednak tylko performance marketing zorientowany jest na rezultaty oraz rozliczanie za efekty.

Kampanie performance to najczęściej działania długoterminowe. Wynika to stąd, iż reklamodawcy płacą wyłącznie za zrealizowaną i wcześniej uzgodnioną akcję (np. wejście na witrynę, rejestrację na stronie internetowej, sprzedaż, wypełnienie formularza czy subskrypcję newslettera). Dzięki temu zyskują oni całkowitą kontrolę kosztów za podejmowane przez wydawcę działania reklamowe.

Kampanie tego typu dzielą się na 7 etapów:

  1. Identyfikację celów oraz potrzeb klienta.
  2. Określenie potencjału realizacji kampanii performance w przypadku wybranej firmy.
  3. Zdefiniowanie budżetu kampanii i stawek za akcję CPS, CPC, CPL.
  4. Dobór technik reklamowych.
  5. Wybór, a także stworzenie odpowiednich form reklamowych.
  6. Wybór miejsca emisji reklamy.
  7. Kontakt z wydawcami, pomocny przy optymalizacji danej kampanii performance.

Podstawą dobrze przeprowadzonej kampanii performance marketingu jest nieprzerwany system monitorujący. Dobry tracking musi śledzić, a następnie analizować ścieżki ruchu internatów po wybranej stronie WWW i efektywnie zliczać akcje docelowe. Wymaga również współpracy z zewnętrznymi bazami danych oraz zastosowania odpowiedniego oprogramowania do zarządzania tego typu kampanią reklamową.