Reklama porównawcza

Reklama porównawcza

Reklama porównawcza jest takim rodzajem promocji produktu, który charakteryzuje się porównywaniem przedmiotu danej reklamy z drugim, analogicznym przedmiotem konkurencji. Posiada ona dwie formy: pośrednią, w której nie zostaje wymieniony produkt konkurencji, dając jednocześnie do zrozumienia o jaki przedmiot oraz o jaką konkurencyjną firmę chodzi (np. ceny rozmów w naszej sieci są niższe niż u wiodącego operatora) i bezpośrednią, w której dany przedmiot zostaje porównany do konkretnego produktu konkurencji (np. ceny rozmów telefonicznych są u nas tańsze niż u operatora X). Dzięki reklamie porównawczej konsument ma swobodę wyboru produktu bądź usługi, które są przedmiotem porównania w danej kampanii i zrezygnowania z opcji najmniej dla niego korzystnej.

Reklama porównawcza w Europie jest niezbyt często wykorzystywaną formą promocji produktu. Jeśli jakaś marka zdecyduje się na tego rodzaju reklamę w formie bezpośredniej, to zazwyczaj jest ona mocno ganiona przez środowisko lub podejrzewana o bezprawną działalność.

Polska należy do krajów, które posiadają prawodawstwo regulujące kwestie reklamy porównawczej. Według przepisów prawnych o nieuczciwej konkurencji (art. 16 ust. 3 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dn. 16 kwietnia 1993 r.) jest ona przekazem reklamowym, który w bezpośredni lub pośredni sposób umożliwia rozpoznanie konkurenta bądź towarów albo usług przez niego oferowanych, np. poprzez wymienienie nazwy wybranego produktu czy pokazanie logo producenta. W ustawie znajdziemy również wzmiankę o tym, że tego rodzaju promocja produktów jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, jeśli nie spełnia odpowiednich kryteriów.

Reklama porównawcza nie powinna:

  • wprowadzać w błąd, który mógłby wpłynąć na decyzję potencjalnego klienta,
  • powodować pomyłek w rozróżnieniu reklamowanej marki od jej konkurencji,
  • dyskredytować towarów, działalności, usług, znaków towarowych; wykorzystywać w nieuczciwy sposób renomy danego znaku towarowego czy oznaczenia przedsiębiorstwa.

Powinna ona natomiast rzetelnie i obiektywnie porównywać jedną bądź więcej istotnych cech towarów lub usług konkurencyjnych marek. Przygotowując kampanię porównawczą, należy już w początkowej fazie jej przygotowania pomyśleć o jej rzetelności, która w tego rodzaju kampaniach reklamowych jest podstawą i wytyczną określoną w polskim prawie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.