Content Marketing

Content Marketing

Content marketing, określany również jako tzw. marketing treści, jest strategią polegającą na pozyskiwaniu potencjalnych konsumentów dzięki publikowaniu atrakcyjnych i przydatnych treści, które mają na celu zainteresowanie sprecyzowanej grupy odbiorców. Jest on ściśle związany z marketingiem wirusowym, czyli takim, który ma na celu budowanie świadomości marki za pomocą nakłaniania odbiorców do samodzielnego rozpowszechniania informacji o danej firmy, a także oferowanych przez nią produktów bądź usług.

Oprócz wirusowych działań marketingowym do najważniejszych zadań content marketingu należy również optymalizacja stron danego przedsiębiorstwa pod kątem wyszukiwarek. Zamieszczanie w internecie atrakcyjnych i przydatnych artykułów sprzyja tworzeniu linków do wybranej strony WWW, co zwiększa wiarygodność oraz pozycję w wynikach wyszukiwania.

Marketing treści stanowi jedną z najważniejszych technik wykorzystywanych w tzw. Inbound Marketingu, którego działania koncentrują się na byciu odnalezionym przez potencjalnego klienta, odbiorcę, nie zaś na aktywnym poszukiwaniu konsumenta.

Content marketing tym różni się od tradycyjnych form marketingu, iż opiera się on wyłącznie na jednostronnym przekazie reklamowym, składającym się z wartościowych i pożądanych treści i bazującym na budowaniu długotrwałych relacji z potencjalnym klientem dzięki interakcji oraz zaangażowaniu obydwu stron.

Termin content marketingu odnosi się do wszystkich treści ukazujących się i rozpowszechnianych w internecie, w tym przede wszystkim takich jak: podcasty, artykuły, webinaria, formy graficzne, newslettery, które dostarczają internautom pożądanych oraz wiarygodnych informacji związanych z wybraną branżą. Do najpopularniejszych kanałów przekazu content marketingu należą fora i media społecznościowe, jak np. Twitter czy Facebook, a także blogi branżowe.

Tym, co czyni z content marketingu potężne narzędzie biznesowe jest, to, że posiada on możliwość dotarcia do tysięcy potencjalnych klientów z przekazem, który nie jest dla nich obojętny oraz jednocześnie motywuje ich do podejmowania pewnych działań, kończących się dokonaniem zakupu. Ta sztuka komunikacji z konsumentami sprawia, że odbiorca czyta dane treści, myśli i tak modyfikuje swoje zachowania, aby były one zgodne z intencjami marki.

Dzięki dużej efektywności tego rodzaju marketingu można osiągnąć takie korzyści jak:

  • pozycja eksperta oraz lidera w danej branży,
  • zbudowanie zaufania u klientów,
  • większy zasięg docierania do potencjalnych konsumentów,
  • wzrost zainteresowania daną stroną branżową,
  • wysoką pozycję firmowej strony WWW w wynikach wyszukiwarki,
  • wzrost wskaźnika zamiany klientów z tych potencjalnych na faktycznych,
  • wzmocnienie sprzedaży internetowej,
  • stworzenie ścieżki informacyjnej oraz błyskawicznego kanału komunikacji z klientami,
  • ograniczenie wydatków przeznaczonych na reklamę produktów bądź usług,
  • poprawę lojalności wobec marki i znaczne zwielokrotnienie jej zysków.