Cross Marketing

Cross Marketing

fot. Rawpixel/bigstockphoto.com

Wzajemna, uzupełniająca się współpraca często może być świetnym pomysłem na wejście na rynek z własną firmą. Nie zawsze rywalizacja jest drogą do sukcesu. Doskonałym przykładem na kooperację, efekt synergii, przynoszący większe zyski obu stronom jest tzw. cross marketing, zwany w Polsce marketingiem krzyżowym. Na czym dokładnie on polega – o tym poniżej.

Cross marketing, czyli marketing krzyżowy stanowi współpracę przynajmniej dwóch przedsiębiorstw, których obydwie oferty uzupełniają się, nie stanowiąc dla siebie bezpośredniej konkurencji. Kluczowe jest tu dobranie odpowiedniego partnera do współpracy oraz punkt wspólny w celu uwiarygodnienia całości (np. ta sama grupa docelowa, przeznaczenie produktów i usług). Dzięki tej sprytnej technice marketingowej przy relatywnie niskim koszcie można pozytywnie wpłynąć na zmianę pozycjonowania danej marki, wzbogacić ją o nowe wartości oraz nadać jej nowy wizerunek.

Cross marketing stanowi zatem połączone działania promocyjne przynajmniej dwóch firm, które oferują komplementarne wobec siebie produkty bądź usługi. Nie ma sensu wprowadzać na rynek kilku konkurencyjnych marek z tego samego segmentu pod cross marketingowym płaszczem, gdyż można doprowadzić do tzw. „kanibalizacji”. Dzięki crossowej promocji można dotrzeć do osób, które prawdopodobnie nigdy nie dowiedziałyby się o danym produkcie i znacznie zwiększyć sprzedaż.

Cross marketing to szansa na:

  • lepsze dotarcie do wspólnej publiczności (np. młodzieży, nabywców dóbr luksusowych) ze współpracującą firmą,
  • przenikanie się wizerunków oraz wartości współpracujących ze sobą marek,
  • obniżenie kosztów związanych z reklamą przez tworzenie wspólnych materiałów promocyjnych dzięki zwielokrotnionemu budżetowi na kampanię,
  • zwielokrotnienie kanałów komunikacji.

Do podjęcia działań crossowych należy dokonać: researchu rynku, budowy strategii, znalezienia naturalnych płaszczyzn współpracy dla marek, dopracowania dla nich oferty partnerskiej, prezentacji i umiejętności sprzedania idei partnerom, a także zaznajomić się z aspektami prawnymi.

Przykładami takich synergicznych połączeń jest oferta batoników Kinder Bueno i popularnych multipleksów (spoiwem kampanii jest grupa docelowa – młodzież), współpraca producentów komputerów i oprogramowania, marka piwa połączona w jedną kampanię z marką chipsów, współpraca biura podróży z lokalnym hostelem czy producent pralek współpracujący kooperacyjnie z firmą produkująca proszki do prania. Cross marketing jest widoczny zatem w niemal każdej branży.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.