Reklama online vs. offline

Rodzaje reklamy

Podstawą sprzedaży jakichkolwiek produktów lub usług, bądź wypromowania dowolnej marki jest dobra reklama. Począwszy od XV wieku, w którym wraz z wynalezieniem druku pojawiały się pierwsze przekazy reklamowe, zamieszczane w ówczesnej prasie, aż po dzień dzisiejszy, ma ona na celu informowanie potencjalnych klientów o produkcie/usłudze, nakłonienie do skorzystania z oferty oraz przypomnienie odbiorcom przekazu o danej marce. Postęp technologiczny umożliwił rozwój wielu form prezentowania treści, z których korzysta współczesna reklama.

Biorąc pod uwagę charakter i rodzaj medium, za pomocą którego przekazywane są informacje, można wyróżnić tak zwaną reklamę offline (reklamę tradycyjną) oraz przekaz online, wykorzystujący zasoby szeroko rozumianej sieci internetowej. W zakres tradycyjnej aktywności marketingowej wchodzi między innymi reklama radiowa, telewizyjna i prasowa, reklama zewnętrzna (outdoorowa) – w tym reklama ambientowa, eventy promocyjne oraz marketing bezpośredni. Reklama online utożsamiana jest z marketingiem internetowym, opartym na przykład na funkcjonowaniu stron i aplikacji www, mediach społecznościowych, content marketingu, reklamach śledzących oraz e-mail marketingu (mailingu).

W zależności od rodzaju promowanej marki, produktu bądź usługi, określonej grupy konsumentów, zakładanych rezultatów oraz budżetu przeznaczonego na kampanię promocyjną, możemy wybrać spośród form wpisujących się w jeden lub drugi rodzaj reklamy. Na czym polegają różnice między nimi? Jakie są ich wady, a jakie zalety?

Zasadniczym elementem, różnicującym reklamę online i reklamę offline jest rola odbiorcy oraz specyfika przekazu reklamowego. Dynamiczny przekaz reklamy internetowej angażuje jej odbiorcę, włączając go w (współ)kreowanie prowadzonej kampanii. Dzięki interaktywnemu charakterowi, pozwala on na nawiązywanie i utrzymywanie względnie stałych relacji z użytkownikami sieci, umożliwiając jednoczesne, w zasadzie natychmiastowe, reagowanie na ich potrzeby i zainteresowania. Tradycyjne formy reklamy stawiają odbiorcę w roli biernego konsumenta, mającego wysłuchać, przeczytać lub obejrzeć adresowany do niego przekaz. Z uwagi na ich statyczny charakter, twórcy reklam, kierując informacje do określonej grupy społecznej, nie mogą mieć pewności czy dotrą one akurat do ich adresatów. Reklama internetowa, poprzez utrzymywanie stałego kontaktu z odbiorcami, umożliwia z kolei precyzyjne określenie grupy docelowej, a dzięki wykorzystaniu dostępnych w sieci narzędzi analitycznych, daje możliwość dokładnego rozpoznania ich preferencji.

Prowadzenie tradycyjnej kampanii reklamowej, zazwyczaj generuje duże koszty, związane przede wszystkim z wyprodukowaniem i dystrybucją opracowanego przekazu reklamowego. Koszty reklamy internetowej związane są przede wszystkim z wykonaniem strony internetowej (mogącej być wykorzystaną przy innych projektach), jej optymalizacją i pozycjonowaniem oraz prowadzeniem działań promujących, na przykład na serwisach społecznościowych lub specjalistycznych blogach – jeśli zdecydujemy się na samodzielne prowadzenie kampanii, poniesione koszty zmaleją jeszcze bardziej.

Reklamę internetową cechuje również w zasadzie nieograniczony pod względem czasu i lokalizacji zakres prowadzonych akcji promocyjnych. Wykorzystując stale rosnącą liczbę użytkowników sieci, ma ona szansę dotrzeć do bardzo rozbudowanego i zróżnicowanego grona odbiorców. Niestety, pomijając osoby niekorzystające lub niemające dostępu do Internetu. Uwzględniając wszystkich potencjalnych odbiorców, reklama offline, a zwłaszcza reklama zewnętrzna, pomimo swojego ograniczonego zasięgu, w założeniu umożliwia dotarcie do wszystkich grup zainteresowanych osób.

Z uwagi na szeroki zakres oddziaływania, działania prowadzone w ramach marketingu internetowego, potrafią zalać użytkowników ogromną ilością, często niepotrzebnych z ich perspektywy informacji. Osłabiają również ich zdolności percepcyjne, wymuszając na twórcach reklamy wprowadzanie nowych, łatwiejszych w przyswojeniu form przekazu (pliki dźwiękowe, filmy video). Reklama offline, z uwagi na zamknięty wachlarz możliwości, przekazuje znacznie mniejszą ilość treści, przez co są one w większości przypadków wyselekcjonowane i starannie dobrane do potrzeb potencjalnych odbiorców. Umożliwia również osiągnięcie tak zwanego efektu ekspozycji, przedstawiając odbiorcom promowaną markę, produkt lub usługę, zachęcając ich do poszukiwania kolejnych informacji na ich temat.

Oba rodzaje reklamy mogą być z powodzeniem wykorzystywane w ramach jednej kampanii. Funkcjonując na zasadzie uzupełniania się, wzmacniają siłę prezentowanego przekazu.

1 Comments

  1. michał

    Czytałem kiedyś takie badania że większość klientów decyzję o dokonaniu konkretnego zakupu podejmuje dopiero będąc w sklepie, wychodzi na to że tradycyjna reklama ma jednak większą skuteczność niż online. Ja postawiłem na reklamę tradycyjną, np. poprzez ulotki, bannery i nie narzekam na brak klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.