Czemu służą programy lojalnościowe?

Happy woman using cell phone at a shopping center

Pozyskiwanie nowych klientów jest parokrotnie droższe niż utrzymanie tych już posiadanych. Dlatego też przedsiębiorcy starają się dbać o własnych klientów, m.in. poprzez coraz bardziej modne i skuteczne programy lojalnościowe.

Program lojalnościowy jest długotrwałym działaniem marketingowym, który służy do budowania przywiązania klienta do danej marki i podtrzymywania pozytywnych relacji z nim. Jak wykazują badania ten rodzaj marketingu jest bardzo efektywny oraz ma realny wpływ na sprzedaż. Kluczowym, elementem każdego programu lojalnościowego jest karta, służąca do identyfikacji klienta oraz legitymowania go do uzyskania zniżek, rabatów, darmowego produktu bądź zaprogramowanym bonusów, np. wymianie zebranych punktów na nagrody. Jeśli karta stanowi również nośnik elektroniczny, to umożliwia szybkie zarejestrowanie dokonanej transakcji i wspomaga przetwarzanie danych o kliencie. Takie karty coraz częściej są integrowane ze zwyczajnymi kartami płatniczymi, np. z kartami z paskiem magnetycznym lub z kartami chipowymi. Stosowana w tych ostatnich technologia EMV pozwala na to, że procesor karty poza funkcją płatniczą może też zawierać wiele innych aplikacji, również te związane z programami lojalnościowymi. Korzystanie z karty z programem lojalnościowym przez klienta wcale nie musi być drogie dla przedsiębiorcy, gdyż do ich obsługiwania mogą dziś służyć zwykłe terminale POS do płatności kartami.

Przykładem najpopularniejszego programu lojalnościowego stosowanego m.in. w marketach jest premiowanie każdorazowych zakupów punktami wymienianymi na nagrody (ilość punktów zależy od wydanej kwoty). Mniejsze przedsiębiorstwa stosują zwykłe kartonowe karty oraz ręczne naliczanie punktów (niewielkie nakłady i niewielki zasięg), zaś większe sklepy wybierają karty z kodem paskowym, skanowane podczas zakupów.

Zalety stosowania właściwie dobranego programu lojalnościowego:

  • zwiększenie sprzedaży produktu bądź usługi przy niewielkich kosztach w porównaniu z innymi formami reklamy i promocji,
  • zdobywanie klientów przez oferowanie dodatkowej korzyści, wynikającej z regularnego bądź częstszego korzystania z oferty danej firmy,
  • zaskoczenie klienta inną formą niż tradycyjna reklama,
  • wyróżnienie się na rynku konkurencyjnych firm,
  • przyciąganie nowych klientów, a także zbieranie bezcennych informacji na ich temat

Także w przypadku przedsiębiorstw liczy się jakość, a nie ilość (klientów). Wartościowy klient to taki, który wybiera daną markę spośród wielu innych i jest wobec niej lojalny. Przywiązanie do danej marki musi zostać jakoś wynagrodzone i aby utrzymać jak najlepsze stosunki z klientami, należy im oferować dodatkowe korzyści materialne. Programy lojalnościowe pozwalają budować właśnie takie długotrwałe oraz emocjonalne relacje z klientem. Należy tylko pamiętać o tym, żeby taki program obejmował dłuższy czas i był staranie zaplanowany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.