Jak promować firmę na starcie?

Promocja firmy

fot. robuart/bigstockphoto.com

Jednym z istotnych elementów strategii rozwoju każdej firmy jest marketing, rozumiany jako ogół działań mających na celu rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb określonej grupy konsumentów. Z kolei, elementem tak zwanej komunikacji marketingowej jest promocja, sprowadzająca się do przekazywania informacji i dostarczania wiedzy, na przykład na temat zakresu działalności i oferty danej firmy. W ramach działań promocyjnych możemy wyróżnić promocję sprzedaży (aktywizację), reklamę, sprzedaż osobistą oraz public relations.

Każda firma, a w szczególności wchodząca na rynek, aby sprzedać swoje produkty lub usługi, musi posiadać (pozyskać) mniejszą lub większą grupę klientów. Aby zdobyć odbiorców, a także wyróżnić się spośród konkurencji konieczne jest opracowanie kampanii promocyjnej, której celem będzie wykreowanie jasnego i spójnego przekazu reklamowego. Od czego zacząć?

Wbrew pokutującym nadal w niektórych kręgach opiniom, promocja firmy nie opiera się wyłącznie na jednorazowych akcjach (organizowanych zwykle na początku działalności) i rozdawaniu ulotek reklamowych. Jest to złożony proces wymagający przede wszystkim czasu i odpowiednich nakładów finansowych. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, warto zatem ustalić wysokość kwoty, jaką możemy przeznaczyć na promocję – pozwoli to chociażby na określenie zasięgu i form prowadzonych działań. Kolejną istotną kwestią jest doprecyzowanie obszaru działalności i oferty firmy, określenie docelowej grupy odbiorców oraz rezultatów, jakie chcemy osiągnąć.

Pośrednim skutkiem prowadzonej kampanii będzie wypracowanie określonego wizerunku firmy. Funkcjonujący w świadomości konsumentów, nawet w przypadku ewentualnej zmiany oferty lub zmiany profilu prowadzonej działalności, pozwoli na przywołanie pozytywnych skojarzeń, związanych z daną marką (firmą). Oprócz prowadzonych działań, na jego kształtowanie ma wpływ tak zwana identyfikacja wizualna, na którą – w zależności od zapotrzebowania – składają się: logo (logotyp), barwy, papier firmowy, wizytówki, bannery, wystrój biura/siedziby firmy, a także służbowe stroje pracowników. Istotny również jest dobór treści reklamowych, uwzględniający kluczowe elementy promowanej oferty, korzyści jakie może odnieść konsument z niej korzystający oraz cechy wyróżniające firmę na tle konkurencji.

Planując konkretne działania promocyjne, niezbędne jest również określenie sposobów (form) reklamy i kanałów komunikacji z potencjalnymi klientami, takich jak na przykład: reklama telewizyjna, reklama radiowa, reklama prasowa, reklama internetowa, reklama zewnętrzna (w tym ambientowa), czy marketing szeptany. Najpopularniejszą obecnie formą promocji jest szeroko rozumiany marketing internetowy, realizowany głównie za pomocą stron www oraz social mediów. Coraz częściej strony internetowe, oprócz swojej podstawowej funkcji informacyjnej, pełnią również rolę portfolio, platformy sprzedażowej oraz przestrzeni komunikacyjnej. Media społecznościowe ułatwiają natomiast w zasadzie bezpośredni kontakt z klientami i dają możliwość błyskawicznej reakcji na ich potrzeby.

Jak wyżej wspomniano, prowadzenie kampanii promocyjnej wymaga czasu i przemyślanej strategii. W celu osiągnięcia zakładanych, długofalowych skutków, zwłaszcza na początku prowadzenia biznesu, warto zwrócić się o pomoc do specjalizującej się w tym zakresie agencji reklamowej, znającej najnowsze trendy oraz specyfikę rynku lokalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.