Co-branding – wzmocnienie wizerunku firm współpracujących

Co-branding

fot. Rawpixel/bigstockphoto.com

Skuteczne promowanie marki wymaga od jej właścicieli (agencji prowadzącej kampanię marketingową) pomysłowości oraz nierzadko poniesienia sporych nakładów finansowych. Chcąc wyróżnić się spośród setek, a nawet tysięcy firm działających w tym samym lub podobnym obszarze, warto zainwestować wszystkie dostępne zasoby.

Co jednak w sytuacji niedysponowania przez daną firmę odpowiednim kapitałem? Czy jest to równoznaczne z koniecznością korzystania z najtańszych (zarówno pod względem finansowym, jak i kompetencyjnym), a tym samym najprostszych i najczęściej mało skutecznych form reklamy?

Jedną ze strategii, pozwalających na prowadzenie efektywnej polityki reklamowej, jest tak zwany co-branding (dosł. marka wspólna, partnerstwo marek). Sprowadzający się pierwotnie do dwóch kategorii aktywności, tj. współpracy dwóch lub więcej marek partnerskich, mających na celu stworzenie nowego produktu i wykreowanie nowej, wspólnej marki lub też współpracy z zamiarem wprowadzenia na rynek nowego produktu (oferty), przy zachowaniu odrębności, pozwala między innymi na wykreowanie przewagi konkurencyjnej, wzrost rozpoznawalności wśród pozyskanych i potencjalnych klientów oraz wzmocnienie wizerunku firm współpracujących.

Sformułowany, jako koncepcja zarządzania markami w celu poszerzenia ich możliwości (asortymentu, oferty usług, grupy klientów, obszaru działania), co-branding umożliwia również podjęcie wspólnych działań marketingowych, zapewniając zwiększenie ich skuteczności oraz ograniczenie ponoszonych na nie kosztów. W takim ujęciu, współpraca firm polega na podejmowaniu działań przede wszystkim w zakresie: wspólnej promocji marek za pomocą takich środków przekazu jak telewizja, radio, internet, reklama outdoorowa, promocji sprzedaży, public relations, sponsoringu oraz akwizycji, rozumianej jako pozyskiwanie klientów, zbieranie zamówień i zawieranie umów na dostawę określonych produktów bądź wykonanie usług.

Łączona kampania promocyjna ma na celu poinformowanie nabywców o wprowadzeniu na rynek nowej oferty, przypomnienie dotychczasowych korzyści oferowanych przez współpracujące marki oraz zachęcenie dotychczas pozyskanych klientów do nabycia (skorzystania z) wspólnie wykreowanego produktu (usługi).

Ideą prowadzenia wspólnych działań marketingowych jest odniesienie korzyści przez wszystkie współpracujące marki (zasada „win – win”). W przypadku współpracy marek o różnym stopniu popularności, marka mniej znana może zyskać w wyniku przeniesienia na nią (transferu) wypracowanego przez markę bardziej popularną wizerunku. Z kolei, w wyniku podjętej współpracy marka popularna ma możliwość pokazania się z innej, do tej pory nieznanej konsumentom strony. Najczęściej jednak, współdziałanie sprowadza się do wymiany przysług lub podziału kosztów.

Współpraca w ramach co-brandingu może odbywać się w ramach jednorazowego, ściśle określonego w czasie działania (pojedynczej akcji promocyjnej) lub stałego „dożywotniego” współdziałania, przewidującego osiągnięcie długofalowych korzyści przez wszystkie współpracujące marki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.