Kodeks Etyki Reklamy kontroluje przekaz reklamowy

Rada Reklamy i Kodeks Etyki Reklamy

Współczesna branża reklamowa jest bardzo dynamiczna i niezależna. Niemal nieustannie powstają coraz nowsze i oryginalniejsze sposoby promowania się w mediach tradycyjnych i w internecie, wywołując czasem mieszane uczucia. To promowanie ma wywierać określony wpływ na odbiorcę. I tu właśnie potrzebna jest regulacja, która będzie w stanie kontrolować ten proces.

Kto kontroluje reklamy?

Nad przestrzeganiem przepisów Kodeksu czuwa Rada Reklamy. Dba o prawo konsumenta do uczciwej reklamy, wyznacza cele i standardy działania reklamodawcom, agencjom reklamy i mediom. Instytucją rozstrzygającą w sporach jest Komisja Etyki Reklamy. Zasiadają w niej wieloletni specjaliści z branży reklamowej, medialnej i marketingowej.

Przez wiele osób reklama postrzegana jest jako rzetelne źródło informacji, niekiedy jedyne. W dzisiejszych mediach przybiera różną formę. Od solidnej informacji w prasie fachowej, po nachalne wręcz zachęcanie do kupna towaru, skorzystania z usługi czy promocji. Ta ostatnia charakterystyczna jest dla telewizji, masowo oddziałującej na widzów. Dlatego tak ważne jest istnienie dokumentu, który ma służyć obronie interesów adresata reklamy.

Czym jest Kodeks Etyki Reklamy

Kodeks Etyki Reklamy gwarantuje ochronę przed wprowadzeniem w błąd oraz nieetycznym i nieuczciwym przekazem treści reklamowych. Jak podaje na swej oficjalnej stronie Rada Reklamy: „dotyczy on całego przekazu reklamowego z wyjątkiem kampanii społecznych i politycznych”. Kodeks to zbiór zasad, które jednoznacznie określają co jest dozwolone, a co sprzeczne z wszelką etyką w przekazie reklamowym. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkie podmioty, zajmujące się tą działalnością. Propaguje jednocześnie poprawne formy reklamy, biorąc pod uwagę charakter branży i trendy rozwoju.

Kodeks reguluje przede wszystkim kwestie dotyczące treści reklamy i sposobu jej przekazywania odbiorcy, bez względu na jego wiek. Zakazuje stosowania wszelkich przejawów dyskryminacji na tle rasowym, religijnym, płciowym i narodowościowym. Zabrania propagowania przemocy. Nie zezwala na czerpanie korzyści związanych z brakiem należytej wiedzy czy doświadczenia adresata reklamy. Najważniejszą kwestią jest całkowity zakaz wprowadzania odbiorcy w błąd. Począwszy od wszelkich cech reklamowanych produktów czy usług, poprzez manipulację językową, kwestie sponsoringu i marketing, a na promocjach kończąc.

Kodeks określa organy odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem jego postanowień i orzekające w tych kwestiach. Zobowiązuje również wszystkie podmioty do stosowania tych przepisów.

Kodeks zawiera trzy załączniki. Określają one zasady reklamy piwa, żywności dla dzieci i kryteria tej żywności.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.