Marketing miejsc

Marketing miejsc, zwany również terytorialnym, ma za zadanie kształtowanie określonego wizerunku miejsc – miast, regionów czy nawet całych państw. Swoją markę mogą mieć bowiem nie tylko towary – także miejsca. Grunt, by ją odpowiednio wykreować.

Co ma na celu marketing miejsc? Chodzi głównie o to, by wyrobić pozytywne skojarzenia z danym miejscem i by zaistniało ono w świadomości odbiorców marketingu (aktualnych i potencjalnych mieszkańców, turystów, inwestorów) jako takie, z którym warto związać swoje plany bądź do którego warto wracać. Czasem istotne jest przyciągnięcie grup ludzi, na które jest zapotrzebowanie, np. specjalistów z konkretnej branży.

Zdarza się też, że potrzebne jest zerwanie z określonym, niezbyt pozytywnym wizerunkiem. Są miasta, które kojarzą się wielu osobom głównie z zanieczyszczeniem środowiska, bezrobociem czy ogólnie niezbyt dobrym miejscem do życia, nawet jeśli obecna sytuacja już jest nieco inna. Dlatego podejmuje się działania, by zmienić te stereotypy, nieraz zakorzenione od dekad czy nawet stuleci, i podkreślić to, co się zmieniło i co jest zaletą.

Ważne jest, by marketing miejsc był skierowany nie tylko do osób z zewnątrz – przyjezdnych czy inwestorów. Mieszkańcy danego miejsca też powinni być przekonani, że warto w nim mieszkać i pracować. Marketing zewnętrzny nie na wiele się zda, jeśli niezadowoleni mieszkańcy będą narzekać na swoje miasto i zniechęcać do niego innych. Marketing nie może też być rozbieżny z ich faktycznymi doświadczeniami. Trudno kreować wizerunek miasta jako pełnego zieleni czy wyposażonego w dobrą infrastrukturę, jeśli mieszkańcy wiedzą, że jest inaczej i na każdym kroku wytykają niezgodności.

Techniki i metody stosowane w marketingu miejsc opierają się często na podkreślaniu jakiegoś elementu charakterystycznego dla danego miasta czy regionu – zarówno powszechnie rozpoznawanego, jak i mniej znanego, a ciekawego. Przykładem może być kampania Małopolski, w której wykorzystano motyw korali. Na Rynku Głównym w Krakowie umieszczono instalację w formie ogromnego naszyjnika z korali właśnie. W kulach znajdowały się prezentacje zdjęć 3D przedstawiające miejsca, obiekty i potrawy charakterystyczne dla regionu. Z kolei kampania „Mazury Cud Natury” podkreślała piękne krajobrazy regionu i ich zróżnicowanie przez pokazanie ich z innej perspektywy i porównanie do innych miejsc na Ziemi.

Innym przykładem jest city placement (co można dosłownie przetłumaczyć jako „lokowanie miasta”), gdy miasto staje się tłem akcji filmu czy książki. Później wielu turystów przyjeżdża, by na własne oczy zobaczyć budynki bądź ulice, wśród których przebywali ich ulubieni bohaterowie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.