Popularne formy reklamy

Najpopularniejsze formy reklamy

fot. bigstockphoto.com

Kampania marketingowa stanowi jeden z istotnych elementów rozwoju dowolnej działalności. Bez względu na jej charakter (produkcja, usługi, aktywność artystyczna i inne), realizacja każdej strategii promującej wymaga wyboru rodzaju reklamy, jaka zostanie wykorzystana.

Wraz z rozwojem technologicznym oraz wzrostem dostępu do różnego rodzaju mediów, rozwinął się również rynek reklamowy, oferujący obecnie wiele różnorodnych form przekazu. W zależności od zapotrzebowania, reklamodawcy mogą skorzystać z tak zwanych analogowych form reklamy (prasa, radio, telewizja) lub posłużyć się współczesnym środkiem komunikacji z klientem, jakim jest internet. Ciekawym połączeniem obu światów, wykorzystującym zarówno tradycyjne nośniki przekazu, jak i najnowsze zdobycze techniki jest outdoor, czyli reklama zewnętrzna. Jaką zatem formę reklamy najlepiej wybrać? Jakie rodzaje są najpopularniejsze?

Rynek reklamy w znacznej mierze jest ściśle związany ze światem mediów. Wspomniane wyżej, media tradycyjne – radio, prasa i telewizja, stopniowo ustępują miejsca mediom elektronicznym, wykorzystującym narzędzia i możliwości oferowane przez globalną sieć. Popularność reklamy online potwierdzają rosnące z roku na rok wyniki sprzedaży. Coraz większe zainteresowanie ze strony reklamodawców wynika przede wszystkim z preferencji odbiorców przekazu – właściwie z każdym dniem przybywa aktywnych użytkowników sieci.

Przewaga marketingu internetowego wynika również ze stopniowo rosnącego zasięgu oddziaływania, nieograniczonego ani pod względem czasowym, ani terytorialnym, możliwości w zasadzie błyskawicznej reakcji na potrzeby konsumentów, wielości form przekazu (strony internetowe, kontent marketing, media społecznościowe, teksty sponsorowane etc.) oraz braku obawy wyczerpania powierzchni reklamowej. Korzystaniu przez reklamodawców z przestrzeni wirtualnej sprzyja również wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, mających zoptymalizować wykorzystanie jej zasobów w celach reklamowych, takich jak automatyczny model zakupowy (programmatic buying).

Drugą najczęściej wybieraną przez reklamodawców formą promocji jest reklama telewizyjna – siła oddziaływania połączenia obrazu i dźwięku jest nadal tak duża, że od dłuższego czasu jej udział w rynku reklamy utrzymuje się na w miarę równym poziomie. Reklamodawcy jednak bacznie obserwują rynek, mając świadomość, że wpływy z reklam telewizyjnych zależą w głównej mierze od wielkości widowni programów proponowanych przez dane stacje, a uzależnionych z kolei od decyzji wydawanych przez organy zarządzające. Ostatnie zawirowania wokół mediów publicznych mogą istotnie wpłynąć na poziom inwestycji w tym obszarze. Dosyć dobrze radzi sobie również reklama radiowa, ciesząca się zainteresowaniem zwłaszcza wśród reklamodawców z szeroko pojętego handlu oraz z branży farmaceutycznej. Stanowi ona zwykle uzupełnienie realizowanej kampanii i najczęściej prezentuje te same treści, których odbiorcy mogą doświadczyć poprzez inne formy przekazu. W przypadku reklamy radiowej, obserwowane wypełnienie bloków reklamowych jest proporcjonalne do wzrostu cen emisji.

Coraz bardziej popularną, a tym samym coraz częściej wybieraną formą reklamy jest wspomniana wcześniej reklama zewnętrzna – jeszcze do niedawna traktowana wyłącznie jako format uzupełniający, dziś jest często wykorzystywana jako jedyny lub główny środek przekazu. Jej specyficzną cechą jest demokratyczny charakter (nie wymaga posiadania określonego sprzętu, ułatwiającego odbiór) oraz szeroki zasięg oddziaływania. Reklamodawców do outdooru przekonuje również fakt inwestowania przez branżę w nowoczesne nośniki przekazu.

Najmniejszą popularnością wśród podmiotów zlecających realizację kampanii promocyjnej cieszy się reklama w prasie. Najbardziej prawdopodobną przyczyną takiego stanu jest ogólny spadek czytelnictwa (w tym gazet) oraz wyczerpywanie się formuły tradycyjnego magazynu. Wydawcy poszczególnych tytułów upatrują jednak nadziei w nowych propozycjach – również w wersji elektronicznej, skierowanych do ściśle sprofilowanych grup odbiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.