Fotografia w reklamie

Fotografia reklamowa

fot. ra2studio/bigstockphoto.com

Jak mówi przysłowie, „reklama jest dźwignią handlu”, zatem każdy produkt bądź usługa obecna lub wprowadzana na rynek wymaga podjęcia przemyślanych działań marketingowych. Reklama jest formą komunikowania się z konsumentem.

W najprostszym ujęciu, jej celem jest nakłonienie jej odbiorcy do nabycia określonych towarów, skorzystania z określonych usług lub poparcia określonej idei (przedsięwzięcia), poprzez wywołanie w nim konkretnych emocji, a co za tym idzie wzrostu zainteresowania wobec promowanego przedmiotu lub zagadnienia. Skuteczny przekaz reklamowy, zapoznając odbiorcę z konkretnym produktem, dociera do jego (pod)świadomości, powodując w nim potrzebę jego posiadania, a w przypadku faktycznego nabycia podtrzymuje satysfakcję z dokonanego zakupu.

Jedną z form komunikatów wykorzystywanych w reklamie jest obraz. W połączeniu z odpowiednio dobranym hasłem reklamowym, wpływa na odbiorcę w skuteczny, zamierzony przez twórców reklamy sposób. W przypadku reklamy statycznej (reklama prasowa, wielkopowierzchniowa reklama zewnętrzna, reklama na stronach internetowych itp.), najatrakcyjniejszym elementem jej przekazu jest fotografia. Odpowiednio dobrana (skomponowana) przyciąga odbiorcę, pobudza jego ciekawość, oddziałując na jego wyobraźnię.

Oprócz funkcji czysto informacyjnej (prezentacja produktu), fotografia ma na celu wywołanie określonych, pozytywnych skojarzeń z reklamowanym obiektem. Poprzez wykorzystanie języka obrazu, ukazując produkt w kontekście jego prawdziwego otoczenia, uwiarygadnia przekaz reklamowy w oczach odbiorcy.

Przemyślana kampania wizualna, łącząc prezentowany produkt lub usługę z konkretną marką, pozwala również na budowanie jej określonego wizerunku. Ukazując zakładany charakter przedmiotu reklamy, kojarząc go ze ściśle określoną grupą konsumentów, umożliwia trafną identyfikację produktu z marką.

Z tych względów fotografia zastosowana w przekazie reklamowym nie może być przypadkowa. Przede wszystkim, niezależnie od zakładanego kontekstu i docelowej grupy odbiorców, musi być ona estetyczna. Brzydkie (nieładne) zdjęcie sprawi, że nawet najpiękniejszy produkt lub ukazana okolica zwyczajnie nie trafi do odbiorców, a w skrajnych przypadkach przyniesie odwrotny do zakładanego skutek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.