Kampania „Zgoda na życie”

Zgoda na życie

Kampanie społeczne powstają w jednym celu – wpłynąć na postawy ludzi. Materiały filmowe i wizualne wywołują skrajne emocje, by zmusić odbiorców do aktywnej reakcji. Kampanie społeczne wykorzystują drastyczne obrazy, często dotykają drażliwych kwestii i tematów tabu.

Takie kampanie zwykle podkreślają kwestie życia i śmierci, gdyż to oddziałuje najmocniej na społeczeństwo, a w ten sposób daje szanse na zmiany destrukcyjnego zachowania bądź zwiększa świadomość na temat np. ważności oddawania narządów, o czym jestem obowiązująca od 2015 roku kampania „Zgoda na życie”.

Ministerstwo Zdrowia za pomocą plakatów, reklam internetowych i krótkich filmów promuje transplantologię i dawstwo szpiku kostnego. Do końca 2016 roku w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych będzie można zobaczyć materiały z tej kampanii. Składanie deklaracji o przekazaniu narządów po śmierci bywa decydujące w sprawie życia innego człowieka. Rodzina bardzo rzadko godzi się na pobór narządów krewnego. A w kolejce transplantacyjnej czekają tysiące chorych. Kampania społeczna ma to zmienić. Za pomocą filmików, pokazujących rodzinne i przyjacielskie rozmowy, promowane jest swobodne deklarowanie woli w zakresie oddawania narządów, komórek i tkanek. Efekty tej kampanii społecznej będzie widać, jeśli wzrośnie liczba przeszczepów od zmarłych dawców i liczba dawców szpiku. Dokładna ocena będzie możliwa po zakończeniu całej akcji promocyjnej, a więc dopiero w 2017 roku.

Dane statystyczne wskazują, że ponad połowa Polaków skłonna jest przekazać swoje narządy po śmierci, ale tylko 20 proc. z nich informuje o tym swoich bliskich. Przy nieświadomości otoczenia, uszanowanie decyzji zmarłego okazuje się być bardzo trudne. A polskie prawo zabrania pobrania narządów, jeśli rodzina twierdzi, że zmarły nie godził się na to za życia. Dlatego w ocenie twórców kampanii tak ważne jest publiczne deklarowania bycia potencjalnym dawcą. Na potrzeby kampanii powstała również specjalna aplikacja, która umożliwia zdeklarowanie swojej woli w zakresie dawstwa narządów na portalach społecznościowych. Za realizację projektu „Zgoda na życie” odpowiada Fabryka Komunikacji Społecznej, a zakupem mediów zajmuje się dom mediowy Codemedia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.