Planowane nakłady na reklamę w 2015 r.

Nakłady na reklamę

Porównując ostatnie lata, zauważa się, że wartość nakładów na reklamę w Polsce wzrasta. W roku 2014 wydatki na reklamę podniosły się o 2,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Szacuje się również, że w 2015 r. wyniosą one aż 6,745 mld zł netto przy wzroście o kolejne 3,1% czy nawet o 3,9%.

Nakłady na reklamę w Polsce w roku 2015

Według prognoz w reklamie zewnętrznej (0,5%) i prasie nadal będzie utrzymywać się dynamika spadkowa (wydatki na reklamę w magazynach będą niższe o nawet 15%, a w dziennikach o 16,9%), choć telewizja utrzyma wzrost na poziomie 3,4%. Spodziewany jest również wzrost wydatków na reklamę online (11,8%) i tych z segmentu radiowego (2,7%) oraz podwyższenie budżetów na reklamę mobile. Oczekuje się też, że wydatki na reklamę kinową nieco przyspieszą w tym roku, podnosząc się do pułapu 1,1%.

Osiągnięcie poziomu niemal 4% wzrostu nakładów na reklamę ma zostać zrealizowane dzięki szybkiemu rozwojowi cyfrowego segmentu reklamowego. Próg ten raczej nie zostanie przekroczony z uwagi na słabsze inwestycje reklamowe w rynek telewizyjny.

Wydatki na reklamę w 2015 r. w skali światowej

Rok 2015 ma przynieść wzrost wydatków reklamowych w skali globalnej o 5-6%, czyli o ok. 545-590 mld USD. Wśród państw, które najbardziej zaangażują się w rynek reklamy, przeznaczając na nią (niezależnie od jej formy) największe nakłady pieniężne znajdują się: Niemcy, Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia oraz Wielka Brytania. Miano największego reklamowego rynku na świecie mają wciąż utrzymywać Stany Zjednoczone (31,9% udziału w globalnym rynku), choć Wielka Brytania ma wieść prym w przeznaczaniu środków finansowych na reklamę internetową i mobilną, czyli cyfrowy rynek reklamy.

Tegoroczny przewidywany wzrost wydatków na promocję produktów bądź usług z wykorzystaniem urządzeń mobilnych wiąże się z rosnącą liczbą osób korzystających ze smartfonów oraz tabletów. Spora dostępność szybkiego Internetu, nowe możliwości, jakie osiągane są dzięki technologiom mobilnym, niższe ceny urządzeń mobilnym są także nie bez znaczenia. Warto też zauważyć, iż reklama mobilna pozwala zbudować interakcje z użytkownikami, wyróżnić się i podnieść świadomość marki. Przewiduje się, że w kolejnych latach wydatki na tego rodzaju promowanie produktów i usług będą nadal rosły, a nowinki technologiczne będą jeszcze chętniej wykorzystywane przez reklamodawców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.