Podział reklamy ze względu na treść

Rodzaje reklamy

Reklama jest obecnie najpopularniejszą formą docierania do potencjalnego klienta. Głównym celem powstania reklamy jest zachęcenie do korzystania czy zakupu towarów i usług, promowanie konkretnych postaw i idei.

Choć wiele osób twierdzi, że nie da się zwieść żadnym reklamowym chwytom, to jednak oddziaływanie dobrze skonstruowanej reklamy jest ogromne. Siła płynąca z prowadzonej kampanii reklamowej wzrasta wraz z zastosowaniem różnych technik perswazji, często nieświadomie odbieranych przez klientów. Istnieje wiele form i rodzajów współczesnej reklamy, wykorzystujących przy tym różne kanały komunikacji.

Ze względu na treść wyróżnia się typy reklamy:

 • podprogowa – jest skonstruowana tak, aby oddziaływać na odbiorcę nieświadomie. Wykorzystuje bodźce wzrokowe i słuchowe, trwające na tyle krótko, by nie mogły zostać zauważone. Polega na wprowadzaniu do reklam klatek z reklamą lub umieszczaniu ukrytego przesłania w tekstach.
 • informacyjna – mówi o korzyściach płynących z zakupu danego produktu/usługi. Przedstawia konkretne fakty o produkcie, bez wykorzystywania technik przekazu emocjonalnego. Dotyczy przedmiotów, których potrzeby nie trzeba dodatkowo uświadamiać. Idealna do promowania usług banku czy oferty operatora telefonicznego, gdzie liczą się suche fakty: co, za ile?
 • przypominająca – jest stworzona tak, aby przypomnieć o dobrze znanych i popularnych produktach, np. Coca Cola. Taka reklama nie zachęca i nie informuje. Jest krótka.
 • wspierająca – odzwierciedla różne punkty widzenia spraw kontrowersyjnych dla określonych nabywców. Z reguły nie dotyczy celów komercyjnych.
 • ukryta, inaczej kryptoreklama – polega na promowaniu produktów, usług czy loga firmy w obrazach i słowach zachęcających do zakupu. Emitowana w czasie transmisji ważnych wydarzeń sportowych, kulturalnych, seriali czy innych programów telewizyjnych. Ma sprawiać wrażenie informacji neutralnej i spontanicznej. Obecnie przybiera postać tzw. product placement, czyli reklamowania danego produktu przez np. bohaterów seriali w scenach rozmowy o produkcie itp.
 • wprowadzająca w błąd – polega na zastosowaniu technik językowych, informujących, które swoja formą mają zwieść klienta co do cech danego produktu. Może to być stosowanie hiperboli językowej (jedyny taki lek zapewniający całkowitą ochronę przed przeziębieniem itp.) lub przesadne podkreślanie cech jakiegoś produktu, które są charakterystyczne dla wszystkich wytworów tego typu.
 • uciążliwa – wiąże się z naruszeniem sfery prywatności. Polega na nakłanianiu klientów do zakupu w miejscach publicznych, przesyłaniu produktów drogą pocztową itp.
 • ukierunkowana – wskazuje klientom konkretne miejsce sprzedaży produktu/usługi.
 • porównawcza – polega na zestawieniu cech danego produktu z odpowiednikiem oferowanym przez konkurencję.
 • konkurencyjna – podkreśla walory danego produktu na tle wyrobów konkurencji.
 • agresywna – ma wywrzeć na odbiorcy nacisk, zmuszający go do zakupu.
 • prestiżowa – akcentuje wyjątkowe, unikalne cechy danego przedmiotu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.