Przyszłość reklamy w mediach społecznościowych

Reklama w social media

fot. Rawpixel/bigstockphoto.com

Dla większości użytkowników internetu (ponad trzy miliardy osób na świecie, ponad dwadzieścia pięć milionów w Polsce) obszar mediów społecznościowych jest bardzo dobrze znany. Bazując na najnowszych rozwiązaniach technologicznych, wykorzystują one narzędzia internetowe do budowania społeczności użytkowników sieci. Pierwotnie służące przede wszystkim do nawiązywania relacji oraz wymiany poglądów i informacji, obecnie stanowią globalny nośnik przekazu reklamowego.

Marketing społecznościowy (social media marketing), aktywnie stosowany przez coraz większą liczbę firm i twórców, reprezentujących rozmaite obszary aktywności, umożliwia promowanie marki za pomocą mediów społecznościowych. Wykorzystując zaangażowanie użytkowników danego serwisu (najpopularniejszy nadal jest Facebook), reklamodawca jest w stanie nawiązać bliską więź/stworzyć relację marka-klient, docelowo budując określoną społeczność wokół prezentowanego produktu bądź usługi. Nadrzędnym celem społecznościowych zabiegów marketingowych nie jest doprowadzenie do zawarcia transakcji sprzedaży, ale właśnie kreowanie określonego wizerunku danej marki.

Marketing internetowy, a w szczególności jego forma społecznościowa, już dawno zyskał znaczącą przewagę nad reklamą publikowaną w tradycyjnych mediach (prasa, radio, telewizja). Jego atutem jest niewątpliwie bardzo szeroki zasięg przekazu (stale rosnąca liczba użytkowników) nieograniczony czasem ani przestrzenią (powszechny dostęp do urządzeń mobilnych), ułatwiony, niemal bezpośredni kontakt z potencjalnymi klientami (użytkownikami danego portalu), możliwość natychmiastowego reagowania na ich potrzeby, tworzenie wirtualnych społeczności konsumenckich, do których kierowany jest dedykowany przekaz, monitorowanie zainteresowania prezentowaną ofertą, poprzez wykorzystanie narzędzi udostępnionych przez dany serwis, a także możliwość kontaktu klienta z producentem/usługodawcą oraz doprowadzenia do natychmiastowej transakcji kupna. Niezwykle istotny, zwłaszcza z punktu widzenia reklamodawcy, jest koszt przeprowadzenia kampanii marketingowej – przestrzeń mediów społecznościowych pozwala znacznie obniżyć wydatki związane z jej realizacją. Analizy rynku reklamy wskazują, że wykorzystanie mediów społecznościowych w celach promocyjnych jest coraz bardziej popularne – coraz więcej mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw skutecznie realizuje swoje cele marketingowe poprzez wykorzystanie tej formy reklamy.

Obserwując rozwój social media, możemy z dużym prawdopodobieństwem określić kierunek, w jakim będzie rozwijała się reklama społecznościowa. Oferowane przez poszczególne serwisy narzędzia marketingowe z pewnością będą „podążały za użytkownikiem” – jego potrzebami i preferencjami. Coraz większą popularność będzie zdobywało nawiązywanie bliskich relacji z użytkownikami serwisów społecznościowych, będących jednocześnie obserwatorami (followersami) promowanej marki, a z uwagi na zróżnicowane zapotrzebowanie poszczególnych grup odbiorców, przekaz reklamowy stanie się jeszcze bardziej spersonalizowany – sprawiający wrażenie „skrojonego na miarę”. Integracja serwisów społecznościowych, połączona z powszechnym dostępem do urządzeń mobilnych umożliwi nadawanie i odbiór przekazu reklamowego w zasadzie w każdej chwili i miejscu. W niedalekiej przyszłości znaczna część rynku reklamy przeniesie się do mediów społecznościowych, współtworzonych przez użytkowników sieci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.