Reklama korporacyjna

Business Team and Advertising optical glass

Rodzajem reklamy, który buduje tożsamość firmy, jest reklama korporacyjna. Jej potencjał odkryto w latach 70., a dziś stanowi już ona samodzielny element komunikacji z otoczeniem. Jest ona całkowicie nastawiona na budowanie wizerunku, choć wpływa także na sprzedaż – w tym przypadku przede wszystkim sklepu, a niekoniecznie firmowego produktu jako takiego.

Reklama korporacyjna, czyli corporate advertising, jest formą prezentowania nazwy, znaku firmowego, a także osobowości całego przedsiębiorstwa, a jej celem jest przede wszystkim polepszenie identyfikacji oraz znajomości danej firmy przez klientów (również tych potencjalnych) i kształtowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Aby przyniosła ona jakiekolwiek efekty, należy przekazać na nią sporą ilość pieniędzy w celu przeprowadzenia zmasowanego „ataku” na klienta. Pozwolić mogą sobie na to głównie tylko duże firmy. Mniejsze przedsiębiorstwa powinny się raczej skupić na generowaniu sprzedaży przy jak najmniejszych kosztach.

Reklama korporacyjna staje się często kluczowa dla bytu przedsiębiorstwa i wymaga osobistego zaangażowania prezesa danej firmy, ponieważ na jej realizację potrzeba dłuższego okresu czasu oraz ciągłości. Jej skuteczność zależy zwykle od ilości środków finansowych, które prezesi najchętniej wykorzystują na promocję firmy w mediach. Wykorzystanie do tego celu wysokich kwot pozwala dotrzeć do indywidualnych konsumentów oraz przyciągnąć utalentowanych pracowników czy zainteresować nowych inwestorów.

Cele reklamy korporacyjnej:

  • pozycjonowanie firmy, budowa świadomości i akceptacji społecznej,
  • wspieranie sprzedaży i marketingu produktów,
  • repozycjonowanie firmy po fuzji, przejęciu, zmianie nazwy, nabyciu innego podmiotu,
  • wpływanie na akcjonariuszy oraz społeczność finansową,
  • budowa mocnej pozycji przed emisją papierów wartościowych i wsparcia w zarządzaniu sytuacją kryzysową,
  • pomaganie w przyciąganiu do firmy wykwalifikowanych pracowników i zapobieganie ich odejściu.

Polski rynek rzadko wykorzystuje reklamę korporacyjną. Czasem pojawiają się krótkie kampanie oparte na tego rodzaju promocji, lecz brak im podstawowego warunku do realizacji wyżej wymienionych celów – ciągłości. Zwykle informują tylko o zmianie nazwy czy fuzji albo zachęcają do nabycia akcji. Reklamy produktów o charakterze sprzedażowym w żaden sposób nie pozycjonują firmy oraz nie budują jej wizerunku.

Polscy przedsiębiorcy od samego początku pomijali reklamę korporacyjną, zajmując się innymi sprawami niż wizerunek firmy. Podejście to przetrwało do dziś. Prezesi wolą przeznaczać pieniądze na marketing tak, aby uzyskiwać konkretne efekty w krótkim okresie czasu, spychając problem budowania wizerunku firmy na dział marketingu. Z perspektywy czasu myślenie to ma się zmienić, gdyż procesy zachodzące w skali ponadnarodowej oddziałują dziś już na każde przedsiębiorstwo. Myślenie o wizerunku firmy oraz budującej go reklamie korporacyjnej ma stać się zatem jednym z najważniejszych zagadnień w przedsiębiorstwie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.