Reklama odpowiedzialna

Reklama odpowiedzialna

Na mediach oraz wiążącej się z nimi reklamie ciąży ogromna odpowiedzialność społeczna. Kształtują one bowiem tożsamość społeczną wraz z wartościami oraz aspiracjami szerokiego odbiorcy i jego stylem życia. Czym zatem charakteryzuje się odpowiedzialna reklama i sprzedaż?

Współczesny advertising pokazuje, że konsumenci stali się bardziej świadomi produktów i częściej wybierają te marki, które niosą za sobą pozytywne wartości i myślą o otoczeniu, w jakim funkcjonują. Obecnie widzimy, iż społeczna odpowiedzialność biznesu staje się trendem.

Reklama odpowiedzialna polega na przestrzeganiu najwyższych standardów odpowiedzialnej komunikacji, w tym przede wszystkim przekazów marketingowych i reklamowych. Ta swoista odpowiedzialność społeczna dotyczy wszelkich działań marketingowych skierowanych do konsumentów, wśród których znajdują się też dzieci.

Odpowiedzialne reklamowanie produktów dla dzieci

To właśnie najmłodsi konsumenci znajdują się pod najsilniejszym wpływem reklamy, dlatego też powinna ona promować odpowiedzialną komunikację. Zgodnie z europejskimi wytycznymi reklama żywności oraz napojów powinna pokazywać spożywanie umiarkowanych porcji i pokazywać aktywny, nie zaś siedzący tryb życia. Słodkie czy słone przekąski i batoniki nie mogą być reklamowane w sposób, który sugerowałby małym konsumentom, że produkty te mogą zastąpić normalny posiłek.

Co powinna przekazywać reklama odpowiedzialna?

Przede wszystkim promować zdrowe nawyki żywieniowe, aktywność fizyczną, konsumpcję poprzez dzielenie się z innymi oraz wspólną zabawę, a także zachęcać do ograniczania tłuszczów w naszej diecie i zmiany postawy z biernej na aktywną. Powinna przekazywać konsumentom zarówno rzetelną wiedzę na temat danych wyrobów, jak i zdrowia oraz żywienia.

Coraz częściej można zaobserwować trend, także i w Polsce, pojawiających się reklam, które nawiązują do koncepcji odpowiedzialnego biznesu, patrzącego na rzeczywistość szerzej niż przez pryzmat dzisiejszych zysków. Firmy upatrują dziś w działaniach reklamowych okazję nie tylko do wypromowania swoich produktów, ale również do powiedzenia o jakimś problemie społecznym w celu zwrócenia na niego uwagi. Reklama odpowiedzialna jest zatem narzędziem edukującym, które pozwala pokazać problem oraz nakierować odbiorcę na jego rozwiązanie z perspektywy życia codziennego.

Odpowiedzialna reklama to również projekt, który uwzględnia odpowiedzialność poszczególnych kontrahentów w łańcuchu dostaw. Ponadto składa się też na nią odpowiedzialne korzystanie z przestrzeni czy zaangażowanie podmiotów przy samej produkcji wraz z odpowiednim doborem scenografii (np. oddanie części scenografii potrzebującym). Reklama odpowiedzialna nie może również bazować na niskich pobudkach, odwołując się jednocześnie do naszych podstawowych uczuć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.