Warunki reklamowania alkoholu w Polsce

Jak można reklamować alkohol w Polsce

Alkoholu w Polsce nie wolno reklamować, ponieważ jest to produkt o bardzo wysokiej szkodliwości społecznej. Zakaz ten obejmuje zarówno reklamy tekstowe czy graficzne, jak i samo odwołanie się w reklamie do nazwy, znaku towarowego albo symbolu graficznego bądź kształtu wyjątkowej butelki.

Reklama czy promocja napojów alkoholowych to działania o szerokim spektrum, których polskie prawo nie może jednoznacznie zinterpretować. Według ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230 ze zm.) zakazane jest reklamowanie tego rodzaju napojów, choć istnieje wyjątek. Po spełnieniu wymienionych w ustawie kryteriów dozwolona jest promocja piwa.

Według wyżej wymienionej ustawy za promocję napojów alkoholowych uważa się wszystkie możliwe formy publicznego zachęcania do spożywania i nabywania tego rodzaju trunków. Pod nazwą promowania i reklamowania alkoholu kryje się organizowanie publicznej degustacji napojów procentowych, rozdawanie rekwizytów związanych z tego typu produktami, a także organizowanie premiowanej sprzedaży takich napojów oraz reklamy w TV bądź reklamy outdoorowe. Zabronione jest zatem każde publiczne rozpowszechnianie oznaczeń indywidualizujących trunki procentowe (znaki towarowe napojów alkoholowych oraz związane z nimi symbole graficzne) lub też wykorzystywanie podobieństwa opakowań, znaków graficznych bądź towarowych prowadzone w celu ich popularyzacji. Zabroniona jest także reklama oraz promocja producentów i przedsiębiorców, których wizerunek reklamowy wykorzystuje nazwę, znak towarowy, kształt graficzny bądź opakowanie związane z napojem alkoholowym albo jego producentem lub dystrybutorem. Natomiast reklama lub promocja alkoholu przeznaczona dla wąskiego, ograniczonego kręgu osób, zgodnie z ustawą, jest dozwolona.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabraniająca na obszarze całego kraju reklamy oraz promocji napojów alkoholowych dotyczy głównie radia, prasy, telewizji, internetu oraz billboardów. Jedynym dopuszczalnym rodzajem reklamowania alkoholu jest sponsoring imprez, koncertów muzycznych lub innych tego typu masowych imprez przez producentów czy też dystrybutorów napojów wyskokowych, zawierających 8-18% alkoholu oraz bez wizerunku postaci ludzkiej, oparty tylko na umieszczeniu nazwy producenta, danego alkoholu lub znaku towarowego. Dozwolona jest również reklama piwa, która nie jest skierowana do dzieci oraz młodzieży, nie kojarzy się z atrakcyjnością seksualną, wypoczynkiem, relaksem, nauką, pracą czy sprawnością fizyczną oraz niesugerująca osiągnięcie sukcesu zawodowego bądź życiowego. W telewizji, teatrze lub kinie reklama piwa może pojawiać się tylko w godzinach od 20 do 6 rano. Nośniki reklamowe umieszczane na słupach albo tablicach są dopuszczalne pod warunkiem, że 20% powierzchni przeznaczonej na promowanie piwa zajmą wyraźne oraz czytelne napisy o szkodliwości spożycia alkoholu bądź o zakazie jego sprzedaży małoletnim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.