Wzrost wydatków na reklamę

mkabakov/bigstockphoto.com

mkabakov/bigstockphoto.com

Prognozy analityków ZenithOptimedia wskazują, że w bieżącym roku, ale również w kolejnych latach, wzrosną w Polsce wydatki na reklamę. Wzrost ocenia się na ok. 3,5% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Związane jest to z dużymi imprezami, w których w tym roku biorą udział polscy sportowcy, a przede wszystkim w zakończonym już Euro 2016 i letnią olimpiadą. Wpływa na to również rosnący wzrost konsumpcji, spowodowany m.in. programem 500+. Korzystna koniunktura oddziałuje pozytywnie na rozwój światowego, w tym polskiego, rynku reklamy mimo niełatwej i niestabilnej sytuacji ekonomicznej.

Wyższy niż oceniany rozwój reklamy telewizyjnej jest spowodowany przede wszystkim transmisją dużych imprez sportowych, dzięki którym, mimo wzrostu cen, można było wypełnić duże bloki reklamowe. Reklamą w TV w okresie trwania imprez o charakterze masowym są zainteresowani zazwyczaj wielcy reklamodawcy i koncerny. Wydatki na ten rodzaj reklamy szacuje się na 2,9% więcej niż w 2015 r. Dużym zainteresowaniem cieszy się reklama radiowa (wzrost o prawie 5%), w której znaczący udział mają przedstawiciele handlu i farmacji. Największy wzrost, co chyba nikogo nie dziwi, zanotuje reklama internetowa (prawie 12%). Prognozy dla segmentu on line są optymistyczne m.in. za sprawą zwrotu w kierunku programmatic buying, który pozwala na lepsze dostosowane kampanii do grupy docelowej i zsynchronizowanie kampanii internetowej z telewizyjną. Spowoduje to usprawnienie procesu zakupu, który będzie szybszy i dostępny w dowolny momencie.

Jakie są prognozy dla innych mediów? Niewielki spadek notuje reklama zewnętrzna (zmniejszenie wydatków o 0,7%). Rok 2016 może być dla niej przełomowy ze względu na wprowadzenie standardu badań Outdoor Track. Zarówno poprzedni, jak i bieżący rok są bardzo udane dla polskich kin. Szczególnie początek 2016 roku przyniósł duży wzrost frekwencji. Dzięki temu poziom wydatków na reklamę w kinach wydaje się bardzo stabilny (prognozowany wzrost o 1,3%). Największy spadek notuje się w obszarze reklamy w prasie. Wydatki na reklamę w magazynach obniżą się w magazynach o prawie 14%, a w dziennikach aż o 16,3%. Chociaż notuje się obecnie lekkie zahamowanie tendencji spadkowej, prognozuje się, że wydatki w kolejnych kwartałach będą się nadal sukcesywnie obniżać.

A jak te tendencje wyglądają na rynku światowym? Łączny wzrost wydatków na reklamę szacuje się na 4,6%, co oznacza, ze łączna wartość wydatków wyniesie 579 mld dolarów w skali świata. Mimo dużych wyzwań gospodarczych (wielkie migracje ludności zapoczątkowane przez wojnę w Syrii, recesja w Rosji i Brazylii, duże osłabienie stabilności Unii Europejskiej) prognozy są dość pozytywne. Mają na to wpływ następujące czynniki: wielkie wydarzenia sportowe i polityczne, które mają miejsce w tym roku, tworzenie się nowych dynamicznych rynków i poprawa sytuacji w krajach strefy euro, w których kryzys był najbardziej odczuwalny. Jeśli chodzi o wydatki na reklamę, to Internet będzie znacząco wyprzedzał inne media, a aż 92% dochodów z reklam będzie pochodzić z urządzeń mobilnych. Globalne wydatki na ten rodzaj reklamy do roku 2018 wzrosną aż o 128%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.