Jak skuteczna jest reklama telewizyjna?

Tv Panel

Reklama telewizyjna stanowi jedną z najskuteczniejszych form docierania do masowego odbiorcy. Na ten fenomen duży wpływ ma to, że telewizja stanowi medium kształtujące opinie społeczne, co też chętnie wykorzystują twórcy reklamy w TV. Jej najważniejszymi elementami są: obraz, słowo i dźwięk. Obraz wywiera pierwsze wrażenie na widzach i skłania ich do zakupu danego produktu. W zależności od pożądanego efektu, twórcy reklam w TV stosują różne formy promowania danego produktu, żeby swoją oryginalnością zainteresować konsumentów. Dziś twórcy reklam muszą wykazać się ogromną pomysłowością, kreatywnością, humorem i innowacyjnością, żeby widz nie przełączył kanału podczas emisji promowania wybranej marki czy produktu.

Reklama telewizyjna ma wysoką zdolność kształtowania potrzeb, popytu, a także formowania określonych kryteriów wyboru czy upowszechnienia wzorów zachowań nabywców na rynku. Jej najważniejszymi zaletami są: wiarygodność, szeroki zasięg (aż 98% reklam telewizyjnych odbieranych jest przez osoby mieszkające w Polsce), co zmniejsza koszty dotarcia do pojedynczego konsumenta w porównaniu z innymi formami promocji marki czy produktu, silne oddziaływanie na emocje odbiorców oraz posiadanie największych możliwości przyciągnięcia uwagi widzów.

Istnieje kilka rodzajów filmów reklamowych, które są oparte na:

  • animacji,
  • rekomendacji (polecanie produktu przez gwiazdę lub eksperta),
  • humorze,
  • demonstracji działania,
  • stylu życia – nawoływaniu do chęci przynależenia do danej grupy,
  • scence z życia z rozwiązaniem problemu dzięki reklamowanemu produktowi.

Skuteczność tego rodzaju formy promocji jest bardzo wysoka i zależy od profilu reklamowanej działalności, medium, w którym dokonuje się przekazu oraz profesjonalizmu, z jakim przygotuje się dany przekaz. Kluczem do sukcesu wydaje się być także angażowanie znanych i lubianych osób ze świata sportu bądź muzyki oraz tworzenie nietypowych postaci, od razu kojarzonych z daną marką, jak np. Serce i Rozum w reklamach Orange. Promowanie produktu za pomocą wszystkich postrzeganych przez człowieka sygnałów wzmacnia siłę oddziaływania reklamy. Niestety dotyczy to głównie promowania dużych, już obecnych na rynku krajowym marek.

Ceny reklam telewizyjnych są bardzo wysokie i obejmują nie tylko samo przygotowanie spotu reklamowego, ale przede wszystkim jego emisję na antenie (od kilkuset zł do nawet kilkudziesięciu tysięcy zł). Mimo iż często w telewizji mamy do czynienia z tzw. odgrzewanymi kotletami reklamowymi i spora część widzów unika ich oglądania, to jednak reklama telewizyjna stanowi najtańszą w przeliczeniu na jednego odbiorcę formę promowania marki. Pamiętajmy jednak o tym, że koszty, jakie generuje reklama w TV, będą współmierne wyłącznie wtedy, kiedy będzie ona emitowana o odpowiedniej porze dnia oraz dzięki niepowtarzalnemu, spójnemu i najlepiej dowcipnemu stylowi, którym wyróżni się ona pośród morza konkurencyjnych spotów nagrywanych według utartych schematów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.